Podeľme sa o skúsenosti, pozrime sa na vyučovanie z iného uhla pohľadu, inšpirujme sa. Hľadajme spoločne cesty a spôsoby, ako sa dá preniesť škola do života a život do školy. Otvorme brány škôl a dvere tried a ukážme, že zmena je už dávno tu – lebo každý učiteľ tou zmenou môže byť – a často už aj je.

Konferencia Zmena je tu je otvorená všetkým, ktorí sa pohybujú v oblasti vzdelávania, formálneho i neformálneho – pre učiteľa/učiteľku, pre vedúceho/vedúcu krúžku v centre voľného času, pre študenta/študentku škôl s pedagogickým zameraním.

Termín konania: 14. októbra 2023 od 9.00 hod. do 17.00 hod.
Miesto konania: Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
Účastnícky poplatok: 20 € na osobu osobu
(zahŕňa konferenčný poplatok, občerstvenie počas coffee break, obed formou bufetu)
Poplatok uhraďte, prosím, na číslo účtu IBAN: SK27 0900 0000 0000 6133 1065 (Slovenská sporiteľňa a.s.). Pri registrácii dostanete potvrdenie o zaplatení.

Ukončenie registrácie: 30.9.2023
Registrácia na workshopy: 1. 10. – 8. 10. 2023
(prihlásených účastníkov budeme kontaktovať)

PROGRAM KONFERENCIE

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR


Organizátori:
nadšenci martinského školstva (Ivan Hrozienčik, Renáta Mračková, Jaroslava Paulovičová, Andrej Rodák, Jozef Sopoliga, Andrea Bačeová, Mária Orlovská), Regionálne centrum podpory učiteľov pre okresy Martin a Turčianske Teplice a občianske združenie Hurbanko.

Kontaktné údaje:
konferencia@zmenajetu.sk  |  +421 948 445 529
Účel spracúvania osobných údajov